Ana Babanın 80 Hakkı

Ana baba hakları nelerdir?

1)Hizmet ederek rızalarını almak. Ana babasına hizmet edenin ömrü bereketli uzun olur. Ana babasını dine uygun hizmetleriyle razı eden, Allah'u Teala'yı razı etmiş olur. Onları gazaplandıran, Allah'u Teala'yı gazaplandırmış olur. Ana babası yanında ihtiyarlayıp, rızasını almayanın burnu sürtsün. Ana babaya hizmette kusur etmemelidir.
Anneye hizmette babadan önce gelir. Önce anneye sonra babaya, kızkardeşine, erkek kardeşine ve sırasıyla diğer yakınlarına iyilik et.
Anne müşrik olsa bile ona iyilik edilmelidir. Kafir olan ana babaya hizmet etmek, nafakalarını vermek, ziyaretlerine gitmek gerekir. Küfre sebeb olacak şeyleri yaptıracaklarından korkulursa ziyaretlerine gidilmez.

2)İyilik etmek. Ana babaya iyilik ve ihsan evlada farzdır. Ana babaya hizmet eden peygamberlerle cennete girer.

3)Asi olmamak, karşı gelmemek. Ana babaya karşı gelmek büyük günahtır. Ana babasına asi olan cennete giremez. Ana babasına karşı gelenin ömrü bereketsiz ve kısa olur. İmanı olanlardan cehennemden en sonra çıkacak olanlar, Allah'u Teala'nın yolunda olan ana babanın islama uygun olan emirlerine asi olanlardır. Ana babanın ve hiç kimsenin dine uymayan emirleri yapılmaz. Fakat ana babaya tatlı söylemek, onları incitmemek gerekir. Ana baba kafirse onları kiliseden sırtta taşıyarak geri getirmek gerekir. Fakat oralara götürmek gerekmez. Ana baba zalimde olsa onlara karşı gelmek, sert konuşmak caiz değildir. Anam babam çok şefkatsiz, onlara nasıl itaat edeyim diyen bir kimseye, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, anan seni 9 ay karnında gezdirdi, iki yıl emzirdi, seni büyütünceye kadar koynunda besledi ve kucağında gezdirdi. Babanda seni büyütünceye kadar birçok zahmete katlandı. Sana dinini imanını öğretti. Seni islam terbiyesiyle büyüttü. Şimdi nasıl olurlarda şefkatsiz olurlar. Bundan daha büyük şefkat olur mu? Ana baba zulmetse de, evlad yine de onları üzmemeye, küstürmemeye çalışmalıdır. Günah olan emirleri yapılmaz ama yine de onları üzücü sözler söylemek olmaz. Ana baba kötü olsa da onlarla iyi geçinmelidir. Ziyaretlerini terk etmek büyük günahtır. Hiç olmazsa selam göndererek tatlı mektup yazarak, telefon ederek bu günahtan kurtulmalıdır. Ana babaya şükredilmedikçe, Allah'u Teala'ya şükredilmiş olmaz. Malın zekatı verilmedikçe namazlar kabul olmaz.
4)İtaat etmek, karşı gelmemek, günah olmayan emirlerini yapmak. Ana babaya itaat Allah'u Teala'ya itaattir. Onlara asi olmak Allah'u Teala'ya asi olmaktır. Babasına asi gelen çocuğundan mürüvvet göremez, muradına kavuşamaz, ailesiyle geçinemez, evinin tadı bozulur.
5)Sert bakmamak, şefkatle sevgiyle bakmak. Ana babasına şefkatle sevgiyle bir defa baksa kabul edilmiş bir Hacc sevabına kavuşur. Peygamber Efendimiz ana babanın yüzüne şefkatle, merhametle bakana Hacc ve umre sevabı yazılır. Ana babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir.
6)Üzmemek,incitmemek, rızalarını kazanmak. Rabbin rızası ana babanın rızasında, gazabıda ana babanın gazabındadır. Ana babanın rızasını alan mümine cennetten iki, üzene de cehennemden iki kapı açılır. Ana babasını razı eden ne yaparsa yapsın cehenneme girmez, inciten de cennete girmez.Hak Teala bazı günahların cezasını kıyamete kadar geciktirir. Ana babanın hiç kimsenin günah olan emirleri yapılmaz. Ana babanın gayri meşru emirleri dinlenmez,içki iç, namaz kılma, ana baba razı olmayız dese de haram olan şeyler yapılmaz. Allah’a ortak koşmak istenirse, ana babaya itaat edilmez. Ana babası günah işkeyen çocuk, onlara bir defa nasihat eder, kabul etmezse susar, onlara dua eder.
7)İzinsiz sefere gitmemek. Hacca giderken muhtaç olmayan anne babadan izin almak sünnettir. Ana baba muhtaçsa izinsiz gitmek haramdır.
8)Saygıda hürmette kusur etmemek. Büyüğünü saymayan bizden değildir. Onları görünce ayağa kalkmak, yanlarına gitmek, onlar oturuncaya kadar ayakta durmak, izinsiz oturmamak gerekir. Bacak bacak üstüne atmamalıdır. Onlar bana birşey demiyor diye ihmal etmemelidir.
9)Onlarla yolda giderken, arkalarından gitmek, zaruretsiz önlerinden yürümemek.
10)Çağırdıklarında yanlarına gitmek, buyrun demek.

Dil ile ilgili haklar

1)Yumuşak söylemek, tevazu etmek, öf bile dememek
2)Konuşurken sesini onların sesinden yüksek çıkarmamak.
3)Yanlarında çok konuşmamak, edebi aşmamak. Ana baba aynı şeyleride anlatsa hiç duymamış gibi can kulağıyla dinlemek
4)Kaba argo sözler söylememek.
5)Hanımını onlardan üstün tutmak.
6)İsimleriyle çağırmamak, sözlerin arasına girmemek, bilgiçlik taslamamak
7)Ana babanın arasını açacak söz ve hareketlerden kaçınmak
8)Yap,yapma gibi ifadeler yerine yapar mısın demek
9)Ana baba duasını ganimet bilmek
10)Beddualarını almamak. Hiçbir dile yakışmaz beddua. Allah korusun, Allah esirgesin, Allah bizim evladımızı bize bağışlasın demek dururken hiçbir dile yakışmaz ki beddua. Allah belasını versin demek bile korkunç bir cümle. Allah kötülerden, kötülüklerden bizi korusun İnşa'Allah.

Kalp ile ilgili haklar

1)Acımak,merhamet etmek. Acımaz mı hiç insan
2)Her fırsatta ana babanın ellerini öpmek.Sevdiğini hissettirmek
3)Sevinçlerine sevinmek.En son ne zaman sevindiler
4)Üzüntülerine üzülmek.
5)Çok söylemelerinden incinmemek. İncinse bile incindiğini hissettirmemek
6)Sitem ve cefalarına kızmamak
7)Onlardan razı olmak
8)İncitmekten çok korkmak
9)Nazlanmamak
10)Sıkıntı görsede, ölsede kurtulsak diye düşünmemek. Hayırlı uzun bir ömre sahip yaşamaları için dua etmek

Mal ve para ile ilgili haklar

1)Kendinden önce onlara elbise almak. Kendi yiyeceğinden iyisini onlara vermek
2)Uzaktaysa ziyaretlerine gitmek. Bekletmemek onları çat kapı yapıp biz geldin demek. Mutluluğu hakediyorlar, evlatlarını karşılarında gözleri parıldayarak mutlu görünce kim mutlu olmaz ki.
3)Beraber yemek. Yaşlandıklarını görmek,çizgileri kibarca seyretmek, güçten düşen elleri öpmek.
4)Arzularını sormak
5)Evlerini temizlemek. Elinden geldiğince yardımcı olmak, çeki düzen vermek.
6)Para vermek
7)Malı,parayı serbest etmek
8)Arasıra güzel yemek yapıp davet etmek.
9)Dostlarını dost bilmek, düşmanlarından uzak durmak
10)Hastalandıklarında hizmet etmek

Öldükten sonra ki haklar

1)Sünnet üzere yıkamak
2)Sünnet üzere kefenlemek
3)Caiz olmayan kefen yapmamak.
4)Sünnet olan sayıya dikkat etmek. Erkekte 3 parçayı geçmemek
5)Kefende israf etmemek
6)Helal parasından kefen almak
7)Cenaze namazını biliyorsa kendisi kıldırmak
(Bidar ehli kimselere kıldırmamak)
8)Onlara dua etmek
9)Toprağa lendisi koymak
10)Mezarı kazan ve çalışanları memnun etmek
11)İyi ve salih kimselerin arasına defnetmek
12)Kötülerin arasına gömmemek
13)Kabrin üzerine balık sırtı gibi yapmak
14)Kerpiç kullanmak
15)Pişmiş tuğla kullanmak
16)Toprağı başında sadaka vermek
17)Kabir başında dua etmek
(40-52 gibi bidat işlerden uzak durmak)
18)Borçlarını ödemek
19)Telkini kendi vermek
20)İstihkakı hemen yapmak. Başkası yerine oruç tutulmaz, namaz kılınmaz, fakat fakirler doyurulur
21)Mezar taşına câiz olmayan ifadeler yazdırmamak. Fatiha, besmele, ayet yazmak caiz değildir.
22)Vasiyetlerini yerine getirmek, dine uygun değilse, yerine getirilmez
23)Namazdan sonra dua edip sevaplarını ruhlarına göndermek
24)Sevabı onlara yazılmak üzere oruç tutmak
25)Sevabı onlara yazılmak üzere Hacc etmek
26)Sevabı onlara yazılmak üzere sadaka vermek
27)Sevabı onlara yazılmak üzere kabir ziyareti yapıp, Kuran'ı Kerim okumak
28)Kabirlerini cuma günü ziyaret etmek
29)Sağlıklarında incinmiş iseler, çocuk salih olunca razı olur
30)Onlardan kötü bir yol öğrenmişse, hemen terkedilmeli, günah ve azap onlara gider
31)Yakınlarına iyi davranmak
32)Dostlarını ziyaret etmek
33)Dostları ile görüşmek
34)Ana babanın sevdiği yemeği yapıp, fakirleri doyurup ruhlarını şad etmek
35)Fıtr bayramında sevabı onlara yazılmak üzere sadakai fıtır vermek
36)Kurban bayramında sevapları onlara yazılmak üzere kurban kesmek
38)Definlerinde erken davranmak
37)İskatını hemen yapmak
39)Ana babaya sövmemek
40)Kötülüklerini söylememek

Kaynak:Sorularla İslamı ve Dinimi Öğreniyorum

Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Ana Babanın 80 Hakkı başlıklı yazı Lütfiye tarafından 22.01.2020 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )