Nedir Bu Bilderberg ?---1. Bölüm--
Nedir  Bu  Bilderberg ?---1.  Bölüm--


Bugüne  kadar  Bilderberg Toplantıları  diye  bir  şeyi  hiç  duymamış  bir  kişi  kaldığını  sanmıyorum.  Eminim  herkes  duymuştur  ama  işin  doğrusu  bu  oluşumun  neyin  nesi  neyin  fesi  olduğu  hakkında  hiç  kimsenin  bir  bilgisi  yoktur.

Evet...Hiç  kimse  Bilderberg  Grubu  ya  da  Bilderberg  toplantılarının gerçek  amacı  hakkında  herhangi  bir  şey  bilmez  zira   toplantı  hangi  ülkede  yapılırsa  yapılsın  konuşulanlar  asla  ve  asla  dışarıya  sızmaz.

Toplantının  yeri  bellidir.  Hangi  ülkelerden hangi temsilcilerin  katıldığı  bellidir  ama  toplantılarda  neler  konuşulur,  ne  gibi  kararlar  alınır  işte  bu  dışarıya  sızmaz. (  Dışarıya  tabii  ki bir  basın  açıklaması  yapılır. Hatta  güya  toplantıda  konuşulanların tutanakları sunulur  lakin  gerçek  konuşmalar  asla  yansımaz.)

Mesela  ABD  ve  AB  Türkiye’nin  Rusya’dan  S-400  Füzesi  satın  almasını  istemiyor.  Böyle  bir  gündem var.  Birileri oturur  ‘’ Bu  seneki  Bilderberg  buluşmasında  Türkiye’nin  Rusya’dan  satın aldığı  S-400’leri  iade  etmesi,  eğer  bunu  yapmazsa  ambargo  uygulanması  kararı  alındı.’’  Diye  yazar.

Peki  Bilderberg  buluşmasında  öyle  bir  karar  alınmış  mıdır?  İşte  orası  sır? 

Evet... Sırlarla  doludur  Bilderberg.  Ancak  bilinenleri  de oldukça  mide  bulandırıcıdır.

İşte bu  1954  Yılında  kurulan, 1957’den  itibaren Türkiye’den  de temsilci veya  temsilcilerin katıldığı, hatta  üç  kez  ev  sahipliği  yaptığı,  varlığı  günümüze  kadar  gelmiş  olan yapı kimsenin  dikkatini çekmemiş  mi?

Gördüğümüz  kadarıyla  resmi  olarak ilk  kez   1998  Yılında zamanın  Fazilet  Parti  Milletvekili  Zeki  Ünal’ın  dikkatini  çekmiş  ve  yazılı  bir  soru  önergesi  ile  zamanın  Dışişleri  Bakanı  İsmail Cem’e  sormuş. 

Şimdi  gelin  o  güne  gidelim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı
20. Dönem 3. Yasama Yılı
109. Birleşim 25 Haziran 1998 Perşembe ( 2. Oturum )


Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Bilderberg Grubuna ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in yazılı cevabı (7/5154)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 20.5.1998 Zeki Ünal Karaman

Geçmiş yıllarda Sayın Bülent Ecevit, Sayın Erdal İnönü, Sayın Mesut Yılmaz ve Sayın Hikmet Çetin’in katıldıkları, İskoçya’da 14-17 Mayıs 1998 tarihleri arasında Bilderberg Grup toplantısına siz de katıldınız. Bilderberg’le ilgili “Masonluk ve Kapitalizm” isimli Bilim Araştırma Grubu tarafından hazırlanan 1992 baskılı kitabın 134 üncü sayfasında “Bilderberg Grup 1954 Mayısında Hollanda’nın Osterbeek kentindeki Bilderberg Oteli’nde toplanan bir gurup Yahudi tarafından kuruldu. Grubu tasarlayıp oluşturan asıl kurucu İsveç Franmasonluğunda üstad-ı azam Yahudi din adamı Joseph Retinger (1887-1960) dir. Bu gizli grubun finansmanının önemli bir kısmını Amerika’daki Yahudi Rockefeller Vakfı tarafından karşılanır. Diğer finansör ünlü Yahudi banker Rothschild ailesidir. Bilderberg çok uluslu hükümet gibidir.” denilmektedir.

Ayrıca aynı kitabın 135 inci sayfasında : İrlanda’nın Dublin şehrinde çıkan “Newa Nation” isimli dergi Ocak 1964 tarihli sayısında Bilderberg grup hakkında şu bilgileri vermektedir : “Bir dünya devleti kurmak için Bliderberg teşkilâtı B’nai B’rith tarikatı ve diğer gizli Yahudi teşkilâtları ile gayet sıkı işbirliği yapmaktadır.” şeklinde bilgi verilmektedir.

Sorularım şunlardır :

1. Kaynaklarda Bilderberg hakkında verilen bilgiler yanlış mıdır? Yanlış ise “Bilderberg grup” nedir? Nerede, niçin ve ne maksatla, kimler tarafından kurulmuştur?

 2. Bilderberg grupa hangi ülkeler katılmaktadır? Türkiye üye midir?

3. Bilderberg grup toplantısında hangi konular görüşülmüştür? Kıbrıs ve Heybeliada’da açılması düşünülen Ruhban okulu görüşülen konular arasında mıdır? Arasında ise ne gibi kararlar alınmıştır?

4. Bilderberg grup toplantı tutanakları açıklanacak mıdır? Açıklanmayacaksa sebebi nedir?

5. Bir basın toplantısı yaparak Bilderberg Grup toplantıları hakkında kamuoyuna açıklayıcı bilgi verecek misiniz?


T.C. Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı 23.6.1998 Sayı : AVGY-98-110.120- 1076-9739 Konu : Soru önergesine cevap TBMMBaşkanlığı Genel Sekreterliğine İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 28 Mayıs 1998 tarih ve A.01.0.GNS .0. 10.00.02- 7/5154-13011/31231 sayılı yazısı.

Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından yöneltilen yazılı soru önergesine cevap teşkil eden metin ilişikte sunulmaktadır. Saygılarımla arz ederim.  İsmail Cem Dışişleri Bakanı


Karaman Milletvekili Zeki Ünal Tarafından Bilderberg Toplantısına İlişkin Olarak Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e Yöneltilen Yazılı Soru Önergesi

1. Kaynaklarda Bilderberg hakkında verilen bilgiler yanlış mıdır? Yanlış ise “Bilderberg Grup” nedir? Nerede, niçin ve ne maksatla, kimler tarafından kurulmuştur?

Bilderberg toplantılarının ilki Mayıs 1954’te Hollanda’nın Oosterbeek kentindeki Bilderberg Otelinde yapılmıştır. Toplantısının adı buradan gelmektedir. Böyle bir toplantı ihdas edilmesi ve daha sonra Bilderberg toplantıları adı altında kurumsallaşmasına yol açan fikir, II nci Dünya Savaşı sonrası dönemde Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’nın önde gelen şahsiyet ve siyasetçilerinin biraraya gelerek önemli uluslararası ekonomik ve siyasî konularda fikir teatisinde bulunmak suretiyle batı camiasını etkileyen belli başlı karmaşık sorunlara ilişkin olarak daha iyi bir anlayış ortamı oluşturma arzusuyla ortaya çıkmıştır. Bilderberg toplantılarının menşei hakkında bazı kaynaklarda çeşitli spekülasyonlar ileri sürülmektedir. Ancak, Bilderberg toplantıları güncel uluslararası sorunlar hakkında çeşitli ülkelerden yüksek düzeyli sorumlu kişilerin görüşlerini açıklamalarına fırsat veren yararlı bir uluslararası forum olarak kendi alanında saygın bir yere sahiptir.

2. Bilderberg Grupa hangi ülkeler katılmaktadır : Türkiye üye midir?

“Bilderberg toplantıları” adlı kuruluşun Daimi Komitesinde Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, ABD ve Türkiye’den özel kişiler bulunmaktadır. Daimi Komitede Türkiye’den Selahattin Beyazıt ve Suna Kıraç yer almaktadır. Türkiye’nin bu kuruluşa devlet olarak üyeliği bulunmamaktadır. Anılan toplantılara geçmiş yıllarda Türkiye’den bir çok mümtaz şahsiyet katılmıştır.

3. Bilderberg Grup toplantısında hangi konular görüşülmüştür? Kıbrıs ve Heybeliada’da açılması düşünülen Ruhban Okulu görüşülen konular arasında mıdır? Arasında ise ne gibi kararlar alınmıştır?

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem 14-17 Mayıs 1998 tarihleri arasında yapılan Bilderberg yıllık toplantısının 17 Mayıs sabahı yapılan oturumuna katılmış ve “Türkiye’nin Avrupa Birliği ve NATO ile uzun vadeli ilişkileri” konusunda bir sunuş yapmıştır. Dışişleri Bakanı İsmail Cem yaptığı sunuşta, Türkiye-AB ilişkileri hakkındaki görüşlerini ayrıntılı olarak dile getirmiş, Türkiye’nin Avrasya’da merkezî bir konum ve işlev esas alarak oluşturduğunu, bu şekilde batı ittifakı açısından da Türkiye’nin öneminin arttığını izah etmiştir. Sayın İsmail Cem ayrıca, Türkiye’nin ekonomik gelişmesi ve civar ülkelerle yoğun ekonomik ilişkileri hakkında da bilgi vermiş, bu ekonomik gelişmeyi bazı komşu ülkelerin desteklediği teröre karşı mücadelede önemli harcamalar yapmamıza rağmen gerçekleştirdiğimize dikkat çekmiş, terörle mücadele alanında da büyük mesafe almış olmamızın bundan böyle Türkiye’nin önünü daha çok açacağını anlatmıştır. Sayın Cem’in sunuş yaptığı oturuma, NATO Genel Sekreteri Javier Solana, İngiltere’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Sir David Hannay, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yorgo Papandreu ve ABD’li diplomat Richard Holbrooke da katılmışlardır. Sözkonusu oturumda ağırlıklı olarak Türkiye-AB ve Türk-Yunan ilişkileri ele alınmıştır. Kıbrıs ve Heybeliada Ruhban Okulu sözkonusu oturumda görüşülmemiştir.

Bilderberg toplantıları görüş alışverişi yapılan bir forum olup, herhangi bir karar alınmamaktadır. Bilderberg toplantılarının, Sayın İsmail Cem’in katılmadığı, diğer oturumlarında ise, NATO’nun genişlemesi, Asya krizi, Avrupa Para Birliği, uluslararası kuruluşların etkinliği, Avrupa Sosyal Modeli gibi konular ele alınmıştır.

4. Bilderberg grup toplantı tutanakları açıklanacak mıdır? Açıklanmayacaksa sebebi nedir?

Bilderberg toplantılarında yapılan konuşmalar ve bunları izleyen tartışmaların özet tutanağı Bilderberg sekreteryası tarafından hazırlanmakta ve bilahare katılımcılara kitapçık halinde ulaştırılmaktadır. 14-17 Mayıs 1998 tarihleri arasında İskoçya’nın Ayrshire kentinde yapılan toplantıya ilişkin tutanak henüz hazırlanmamıştır. Bununla birlikte, Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in konuşmacı olarak katıldığı 17 Mayıs tarihli oturumda yaptığı konuşmada değindiği hususlar, Sayın milletvekilinin sorduğu 3 üncü soruya cevaben belirtilmiştir.

5. Bir basın toplantısı yaparak Bilderberg grup toplantıları hakkında kamuoyuna açıklayıcı bilgi verecek misiniz?

Bilderberg toplantıları hakkında Bakanlığımızca 15 Mayıs 1998 tarihinde yapılan açıklamayla kamuoyuna bilgi verilmiştir.

Evet...  İsmail  Cem’in yani  ülkemizin o günkü  Dışişleri  Bakanı  olması  hasebiyle  en  yetkili  ağzın    yaptığı  bu  açıklamaya  baktığımızda  Bilderberg toplantılarında  ürkecek,  korkacak  bir  yan  yoktur.  Lakin  gelin  görün  ki  İsmail  Cem’in  bir  Sabetayist  olması( Bu  bir  iddia  değil  bizzat  kızının itirafıdır.) ister  istemez insanların  kafasında  binbir  türlü  sorunun  oluşmasına  sebep  oluyor.

Peki  Türkiye’den  kimler  katılıyor  bu  toplantılara?

Hemen  şunu  belirteyim:  Bu  toplantılara  Türkiye’den  her  sene  birileri  katılıyor.   Toplantılar  her  sene  değişik  bir  ülkede  yapılıyor.  Mesela 2023  Toplantısı 18-21 Mayıs  günleri arasında  Lizbon’da  yapılmış.

Türkiye’den kimler katılıyor  peki? Ayrıca  neden  Bilderberg  toplantılarını  tehlikeli  buluyoruz?   

Soruların  cevabı  gelecek  bölümde  inşallah. 
Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Nedir Bu Bilderberg ?---1. Bölüm-- başlıklı yazı Sami Biber tarafından 3.06.2023 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
 
Bu sayfadaki tüm yazı ve içerikler Sami Biber sorumluluğundadır. Sami Biber hakkında bilgi ve yazılarına ulaşabilirsiniz.
Yukarı/
© 2008-2022 Edebiyat Evi | Eserlerin tüm hakları ve sorumluluğu eser sahiplerine aittir.