Savaşları
Savaşları
Trablusgarp savaşı
Balkan savaşı
Çanakkale savaşı
Doğu Kafkas cephesi
Suriye Filistin cephesi
Sakarya savaşı
Büyük taarruz