İnkılapları
İnkılapları
     Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yapmış olduğu inkılaplar yurdumuzun kalkınması milletimizin refah düzeyinin yükselmesi ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin her açıdan diğer gelişmiş ülkelerle yarışabilecek düzeye gelmesinde en büyük atılımlar olarak değerlendirilmelidir.Gerçekleştirdiği inkılaplar; siyasal alanda, hukuk alanında, eğitim ve kültür alanında, ekonomik alanda ve toplumsal alanda yapılan değişiklikler olarak bazı ana başlıklar altında toplayabiliriz;
 
SİYASAL ALANDA
  
 Saltanatın Kaldırılması
 Cumhuriyet’in İlanı
 Halifeliğin Kaldırılması  

HUKUKSAL ALANDA   
 
 Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921)
 1924 Anayasası
 Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)
 Medeni Kanunun Kabulü (1926)
 Türk Ceza Kanunu (1926)
 Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)
  
 EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA
 
 Millet Mekteplerinin Açılması (1920)
 Öğretimin Birleştirilmesi (1924)
 Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
 Medreselerin Kapatılması (1926)
 Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)
 Harf Devrimi (1928)
 Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması (1931)
 Üniversite Reformu (1933) 
 
EKONOMİK ANLAMDA
 
 İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)
 Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
 Çiftçinin Özendirilmesi(1925)
 Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
 Tarım Kredi Kooperatifleri`nin Kurulması (1925)
 Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
 Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
 1-I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)
 2-Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması (1935)
 3-Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935) 
 Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılan reformlar

 TOPLUMDA ALANDA
 
 Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım1925)
 Kılık ve Kıyafette Değişiklik (1925-1934)
 Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler (1925-1935)
 Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
 Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması (1926-1934)
 Şapka kanunu (25 Kasım 1925)